Restitusjon og skadeforebygging

Restitusjon og skadeforebygging er ofte like viktig som selve treningen. Er du nøye med denne delen får du også mer ut av treningen!